"Biedronki"


 

Założenia programowe:

 

W roku szkolnym 2014/2015 proces wychowawczo - dydaktyczny przebiega zgodnie z założeniami Podstawy Programowej, Programu Wychowania Przedszkolnego i Planów Miesięcznych.

 

Ponadto realizowane są zajęcia z wykorzystaniem programu autorskiego:

- "Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej, zdrowia i BHP".

 

Zajęcia w kółkach zainteresowań:

Dzieci z grupy "Biedronki" uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań: zajęcia w kółku plastycznym, zajęcia z rytmiki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z elementami metody I. Majchrzak.

 

Ciekawe formy pracy:

  • prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik,
  • teatrzyki kukiełkowe, inscenizacje, zagadki obrazkowe i słowne,
  • zabawy ruchowe, taneczne, tematyczne, dydaktyczne,
  • malowanie dziesięcioma palcami,
  • organizacja uroczystości,
  • praca indywidualna, zespołowa, praca z całą grupą.


Metody:

elementy metody: P. Denissona, C. Orffa, W. Sherborne, Klanzy.

Biorąc pod uwagę, że do grupy uczęszczają dzieci w różnym wieku konieczne jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz dostosowanie zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Należy patrzeć na każde dziecko inaczej, rozróżniać treści, dostosowywać zajęcia w sposób twórczy, po to aby każde dziecko opanowało jak najwięcej i nabywało nowe umiejętności na miarę swoich możliwości. Podczas zajęć korzystamy z komputera, projektora (zabawy dydaktyczne, oglądanie bajek dydaktycznych). Staramy się prowadzić zajęcia tak by były one atrakcyjne i ciekawe dla wszystkich dzieci.

 

Aktualności:

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:- Festyn: "Święto pieczonego ziemniaka", - "Wizytę na poczcie", - "Wyjście do piekarni", - "Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych", - "Andrzejki", "Święto Pluszowego Misia", - "Spotkanie z Górnikiem", - "Spotkanie z Mikołajem", - "Spotkanie przy choince", - "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka", - "Walentynki", - "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty", - "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 


 "BIEDRONKI" 

 

TEMATYKA REALIZOWANYCH ZAJĘĆ - PAŹDZIERNIK 2014 R.

 

Tydzień: od 01.10.2014  r. do 03.10.2014 r. „Poznajemy pracę listonosza”

1. „Skrzynka na listy” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy na tekturze z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (klej, papier kolorowy, pudełko kartonowe,  sznurek, itp.).

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zastaw II (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb. wł.).

1. „Poznajemy pracę listonosza” – zapoznanie z pracą listonosza na podstawie historyjki obrazkowej (zb. wł.).

2. „Kartka pocztowa” - wykonanie pracy plastycznej (z wykorzystaniem papieru kolorowego, kleju, znaczka) rozwijanie sprawności manualnych.

1. „Mam swoją parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu (zb. wł.).

2. „Co robią ptaki jesienią?” – zapoznanie ze zwyczajami ptaków na podstawie wiersza S. Szuchowej (przedstawienie wiersza z wykorzystaniem rekwizytów): „Odloty” wzbogacanie wiadomości przyrodniczych.

 

Tydzień: od 06.10.2014 r. do 10.10.2014 r. „Ja i mój kolega?”

1. Słuchanie opowiadania E. Kaniewskiej „Szuflada”. Wypowiadanie się na temat urodzin i ich daty.

2. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb. wł.).

1. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka” (zb. wł.) – zapoznanie z wybranymi owocami (jabłko, gruszka, śliwka), ich kształtem i kolorem.

2. „Sad owocowy” - kolorowanie owoców - wykonanie pracy plastycznej.

1. „Moje imię” – zabawy z imionami, zapoznanie się z zapisem graficznym swojego imienia, przeliczanie ilości liter w imieniu.

2. „Pacynka” – wykonanie pacynki przedstawiającej daną osobę z użyciem włóczki, sznurka, guzików. Rozwijanie sprawności manualnej.

1.  „Nasze uczucia” - rozpoznawanie stanów emocjonalnych: radość, smutek, złość, strach; wyrażanie emocji za pomocą mimiki, gestów, słów; poznawanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami.

2. Części naszego ciała, zabawy przy piosence: „Tu paluszek” – nazywanie i wskazywanie wymienionych części ciała.

1. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb. wł.).

2. „Wycieczka na pocztę” – zapoznanie z usytuowaniem budynku i wyposażeniem pomieszczeń: waga, skrzynki pocztowe, wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.

 

 

Tydzień: od 13.10.2014 r. do 17.10.2014 r. „Ja i moja rodzina”

1. Moja mama, mój tata – słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Zajączek z rozbitego lusterka” - nabywanie umiejętności nazywania członków własnej rodziny.

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.).

1. „Gdzie pracują moi rodzice” – wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi dzieci.

2. „Ile owoców dała nam mama?” – słuchanie wiersza M. Czerkawskiej „Kto pomoże?”, wymienianie owoców, przeliczanie owoców, rozpoznawanie obrazu graficznego wybranych owoców.

1. „Zestaw ćwiczeń gimnastycznych” (zb. wł.) - nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej. Usprawnienie technik prawidłowego oddychania, kształtowanie prawidłowej postawy, przestrzeganie poleceń nauczyciela, bhp.

2. „Mój portret” – wykonanie portretu w ozdobnej ramce z wykorzystaniem materiałów plastycznych (gips, farby, spinacze, itp.).

1. „Moja rodzina” – wykonanie rodziny przy użyciu plasteliny – rozwijanie sprawności manualnej.

2. „Kolory jesieni” – słuchanie wiersza D. Gellner „Jesienna wróżka” – wdrażanie do swobodnych wypowiedzi, nabywanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

1. „Mój tata jest aktorem” – rozmowy na temat zawodów wykonywanych przez rodziców. Spotkanie z wyjątkowym gościem, opowiadanie o pracy aktora. 

2. Zapoznanie z treścią piosenki: „Będę mamie pomagał” – wdrażanie do uważnego słuchania. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce, bhp.

 

Tydzień: od 20.10.2014 r. do 24.10.2014 r. „Mój dom”

1. „Czy zając ma dom?” – zabawy przy relaksującej historii „Zając, który nie ma domu”

2.  Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych podczas nauki piosenki pt.: „Do przedszkola”.

1. „Zestaw ćwiczeń gimnastycznych”- Nr II wg H. Trawińskiej „Zabawy rozwijające dla małych dzieci”. Metoda zabawowo-naśladowcza, wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy w przysiadzie podpartym, czworakowaniu, rozwijanie aktywności ruchowej.

2. „Figury geometryczne” -poznanie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt na podstawie wiersza wiersz M. Platy „Pajacyk

1. „Jesień” – zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni w czasie spaceru, dokonywanie obserwacji środowiska przyrodniczego.

2. „Zestaw ćwiczeń  gimnastycznych”  (zb. wł.). Nabywanie umiejętności swob. poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej. Usprawnienie technik prawidłowego oddychania, kształt. prawidłowej postawy, przestrzeg. poleceń nauczyciela, bhp.

1. „To jest mieszkanie” – słuchanie rymowanki o mieszkaniu. Wdrażanie do uważnego słuchania i swobodnych wypowiedzi.

2. „Moje ulubiona dobranocka” – wykonanie obrazka telewizora,  nabywanie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą.

1. „Oczy, uszy, usta, nos”słuchanie piosenki ze zb.wł. umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

2. „Pranie dawniej i dziś” –  słuchanie wiersza D. Gellner „Pralka”. Wykonanie pralki przy użyciu kartonowego pudełka, drutu, guzików),  rozwijanie umiejętności technicznych.

 

Tydzień: od 27.10.2014  r. do 31.10.2014 r. „Zwierzęta domowe” 

1.  „Czy można kreta hodować w domu?” – zabawa przy piosence „Piosenka kreta Cezarego” – nabywanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.

2. „Chciałbym mieć kotka” –  słuchanie wiersza E. Skarżyńskiej „Kotek”. Wdrażanie do swobodnych wypowiedzi, wyrabianie poczucia odpowiedz. wobec siebie  i innych.

1. „Kotek, kotek nosek myje” (zb. wł.) – nauka piosenki, nabywanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.

2. „Zwierzęta domowe” – rozpoznawanie i przeliczanie zwierząt domowych, dopasowywanie zwierząt do ich domu (ryby – akwarium, papuga – klatka, pies – koc).

1. „Moje zwierzątko” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy na tekturze z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (klej, taśma klejąca, sznurek, wełna itp.)

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swob. poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.) (wg. Kalendarz Przedszkolaka – Przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć - PWN)

1.  „Na podwórku siedzi pies” –zabawy przy piosence , umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

2.„Opieka nad zwierzętami” – rozmowy na temat hodowli zwierząt domowych i opieki zwierzętami.

1. „Kotek, kotek nosek myje” – słuchanie piosenki ze zb.wł. umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

2. Wykonanie akwarium przy użyciu kartonowego pudełka, drutu, guzików),  rozwijanie umiejętności technicznych.