"Biedronki"


 

Założenia programowe:

 

W roku szkolnym 2014/2015 proces wychowawczo - dydaktyczny przebiega zgodnie z założeniami Podstawy Programowej, Programu Wychowania Przedszkolnego i Planów Miesięcznych.

 

Ponadto realizowane są zajęcia z wykorzystaniem programu autorskiego:

- "Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej, zdrowia i BHP".

 

Zajęcia w kółkach zainteresowań:

Dzieci z grupy "Biedronki" uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań: zajęcia w kółku plastycznym, zajęcia z rytmiki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z elementami metody I. Majchrzak.

 

Ciekawe formy pracy:

  • prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik,
  • teatrzyki kukiełkowe, inscenizacje, zagadki obrazkowe i słowne,
  • zabawy ruchowe, taneczne, tematyczne, dydaktyczne,
  • malowanie dziesięcioma palcami,
  • organizacja uroczystości,
  • praca indywidualna, zespołowa, praca z całą grupą.


Metody:

elementy metody: P. Denissona, C. Orffa, W. Sherborne, Klanzy.

Biorąc pod uwagę, że do grupy uczęszczają dzieci w różnym wieku konieczne jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz dostosowanie zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Należy patrzeć na każde dziecko inaczej, rozróżniać treści, dostosowywać zajęcia w sposób twórczy, po to aby każde dziecko opanowało jak najwięcej i nabywało nowe umiejętności na miarę swoich możliwości. Podczas zajęć korzystamy z komputera, projektora (zabawy dydaktyczne, oglądanie bajek dydaktycznych). Staramy się prowadzić zajęcia tak by były one atrakcyjne i ciekawe dla wszystkich dzieci.

 

Aktualności:

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:- Festyn: "Święto pieczonego ziemniaka", - "Wizytę na poczcie", - "Wyjście do piekarni", - "Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych", - "Andrzejki", "Święto Pluszowego Misia", - "Spotkanie z Górnikiem", - "Spotkanie z Mikołajem", - "Spotkanie przy choince", - "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka", - "Walentynki", - "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty", - "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 


 "BIEDRONKI" 

 

TEMATYKA REALIZOWANYCH ZAJĘĆ - GRUDZIEŃ 2014 R.

 

I Tydzień: od 01.12.2014 r. do 05.12.2014 r. - „Praca górnika” „Mikołaj w Przedszkolu”

1. „W kopalni” – zapoznanie z pracą górnika na podstawie wiersza T. Kubiaka i ilustracji, wdrażanie do uważnego słuchania treści i wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na trudną i znaczącą pracę górnika.

2.  Piosenka dla górników –zapoznanie z pracą górnika  podczas śpiewania piosenki „Węgielek muzykant”.

1. Nauka piosenek pt.: „Oczekiwanie”, „Mikołajowe sanie” – rozwijanie percepcji słuchowej.

2.„Co jest w worku św. Mikołaja”  -  przygotowanie prezentu w kształcie figur geometrycznych.

1. „Kopalnia” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy na tekturze z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (klej, taśma klejąca, sznurek, farba, gazeta).

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.).

1. „Historia św. Mikołaja” – słuchanie opowiadania ze zb. wł., zapoznanie z Mikołajową tradycją,  nabywanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie mowy i myślenia, wdrażanie do nieprzeszkadzania sobie nawzajem podczas wypowiedzi.

2. Wykonanie pracy plastycznej „Praca górnika”, rozwijanie sprawności manualnych.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu dla dzieci.

 

2. „Węgiel – skarb wyrabiany przez górników” –  wykonanie kącika w sali: „Skarby ziemi”.

 

II Tydzień: od 08.12.2014 r. do 12.12.2014 r. „Dbamy o nasze zdrowie i higienę jamy ustnej”

1.  „Znajdź sobie parę”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.).

2. „W Plastusiowej Krainie” – zapoznanie z bohaterami opowiadania. Omówienie cech charakterystycznych dla danej postaci.

1. „Piosenka Akademii Aquafresh” – wdrażanie do uważnego słuchania.

2. „Co jest nam potrzebne do mycia zębów?”  -  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania przyborów do mycia zębów. Przeliczanie przyborów.

1. „Szczotka do zębów” –  wykonanie szczotki do zębów, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów.

1. „Pastusiowe porady”  – poznanie zasad prawidłowej pielęgnacji zębów po posiłkach oraz utrwalenie nawyku codziennego mycia zębów.

2. „Dbamy o ząbki z Pastusiami” - utrwalenie nawyków higienicznych poprzez wykonanie pracy plastycznej rozwijanie sprawności manualnych.

1. „W Pastusiowej Krainie zjawił się gość!”- spotkanie ze stomatologiem, zachęcanie dzieci do systematycznych wizyt u lekarza dentysty.

2. „Gdzie rosną produkty mające wpływ na nasze zdrowie?” –  kształtowanie nawyków dbania o zdrowie.

 

 

III Tydzień:  od 15.12.2014 r. do 19.12.2014 r. „W oczekiwaniu na święta”

1. Dzielenie się wiedzą na temat świąt Bożego Narodzenia na podstawie opowiadania „Świąteczna przygoda”.

2.  „Kolędy” - zapoznanie z tradycją świąt  Bożego Narodzenia podczas śpiewania kolęd.

1. „Spotkanie przy choince” – prezentowanie umiejętności dzieci rodzicom, dostarczenie wrażeń i przeżyć, nawiązywanie kontaktu słownego z gośćmi, rozbudzanie zaufania i śmiałości.

2. „Prezent”  - porównywanie długości obiektów pod względem długości.

1. „Gipsowa szopka” – wykonanie Aniołka z gipsu, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy.

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp

1. Zapoznanie z tradycją  dekorowania choinki na podstawie wiersza  D. Gellner  „Na złotym dywanie” , wymienianie różnic między choinką naturalną a sztuczną.

2. „Świąteczna kartka”- wylepianka z użyciem gładkiej  bibuły, rozwijanie sprawności manualnych.

1. „Znajdź sobie parę”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu dla dzieci.

2. „Spacer alejami wokół Przedszkola” – zapoznanie z darami zimy.

 

IV Tydzień: od 22.12.2014 r. do 26.12.2014 r. „Świąteczne życzenia” 

1. „Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony” – zapoznanie ze zwyczajami składania noworocznych życzeń na podstawie opowiadania M. Konopnickiej, próby układania krótkich życzeń przez dzieci chętne, rozwijanie mowy  i myślenia zachęcanie do składania życzeń najbliższym.

2.  „Przyszła zima biała” – zabawy muzyczno - ruchowe, nabywanie poczucia rytmu.

1. Kolędy i kolędnicy  – zapoznanie dzieci ze zwyczajami chodzenia po kolędzie oraz przygotowywania szopki z wykorzystaniem wiersza B. Kołodziej „Kolędnicy”.

2. „Upominek” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu dla dzieci.

2. „Zabawy na śniegu” –  nabywanie wiadomości poprzez historyjkę obrazkową, wdrażanie do skupiania uwagi.

 

V Tydzień: od 29.12.2014 r. do 31.12.2014 r.  „Witamy Nowy Rok” 

1. „Karnawałowe maski”  -  doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, łączenie w zbiory.

2.  Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw - nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp. (zb.wł.)

1„Hej Kolęda” – zapoznanie dzieci ze zwyczajami chodzenia po kolędzie podczas śpiewania kolęd.

2. „Maska karnawałowa” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy

1„Bałwankowa rodzina” – zapoznanie dzieci ze zwyczajami chodzenia po kolędzie podczas śpiewania kolęd.