"Biedronki"


 

Założenia programowe:

 

W roku szkolnym 2014/2015 proces wychowawczo - dydaktyczny przebiega zgodnie z założeniami Podstawy Programowej, Programu Wychowania Przedszkolnego i Planów Miesięcznych.

 

Ponadto realizowane są zajęcia z wykorzystaniem programu autorskiego:

- "Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej, zdrowia i BHP".

 

Zajęcia w kółkach zainteresowań:

Dzieci z grupy "Biedronki" uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań: zajęcia w kółku plastycznym, zajęcia z rytmiki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z elementami metody I. Majchrzak.

 

Ciekawe formy pracy:

  • prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik,
  • teatrzyki kukiełkowe, inscenizacje, zagadki obrazkowe i słowne,
  • zabawy ruchowe, taneczne, tematyczne, dydaktyczne,
  • malowanie dziesięcioma palcami,
  • organizacja uroczystości,
  • praca indywidualna, zespołowa, praca z całą grupą.


Metody:

elementy metody: P. Denissona, C. Orffa, W. Sherborne, Klanzy.

Biorąc pod uwagę, że do grupy uczęszczają dzieci w różnym wieku konieczne jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz dostosowanie zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Należy patrzeć na każde dziecko inaczej, rozróżniać treści, dostosowywać zajęcia w sposób twórczy, po to aby każde dziecko opanowało jak najwięcej i nabywało nowe umiejętności na miarę swoich możliwości. Podczas zajęć korzystamy z komputera, projektora (zabawy dydaktyczne, oglądanie bajek dydaktycznych). Staramy się prowadzić zajęcia tak by były one atrakcyjne i ciekawe dla wszystkich dzieci.

 

Aktualności:

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:- Festyn: "Święto pieczonego ziemniaka", - "Wizytę na poczcie", - "Wyjście do piekarni", - "Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych", - "Andrzejki", "Święto Pluszowego Misia", - "Spotkanie z Górnikiem", - "Spotkanie z Mikołajem", - "Spotkanie przy choince", - "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka", - "Walentynki", - "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty", - "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 


 "BIEDRONKI" 

 

TEMATYKA REALIZOWANYCH ZAJĘĆ - STYCZEŃ 2015 R.

 

„Powitanie Nowego Roku”  - Tydzień: od 01.01.2015 r. do 02.01.2015 r.

1. „Co nam Nowy Rok przyniesie” – inscenizacja na podstawie utworu D. Gellner „Nowy Rok”, rozwijanie aktywności poznawczej, bogacenie słownika, wdrożenie do koncentracji uwagi.

2. „2015 Rok”- zapoznanie z obrazem graficznym cyfr: 0, 1, 2, 5. Wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie sprawności manualnych.

 

 „Powitanie Nowego Roku”  / „Sport to podstawa i dobra zabawa”

- Tydzień: od 05.01.2015 r. do 09.01.2015 r.

1. „Kalendarz” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy na tekturze z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (klej, taśma klejąca, sznurek, farba, gazeta).

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp.

1. „Gimnastyka to  dobra sprawa” – wdrażanie do uważnego słuchania.

2. „Co jest nam potrzebne do uprawiania sportu?” -  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania przedmiotów związanych z różnymi dyscyplinami sportowymi. Przeliczanie przedmiotów.

1. „Sanki” –  wykonanie sanek, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy  z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów.

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw - nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp.

1. „Pingu w podskokach” (wyd. Media Service Zawada) – zwrócenie uwagi na znaczenie sportu w życiu człowieka, przypomnienie o konieczności zachowania zasad bhp podczas uprawiania sportów zimowych.

2. „Zabawy na śniegu” - pogadanka na temat aktualnej pory roku i zagrożeń związanych z zabawą śniegiem.

 

„Karnawał” - Tydzień:  od 12.01.2015 r. do 16.01.2015 r.

1. Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Chciałem wam powiedzieć” - rozwijanie aktywności poznawczej, bogacenie słownika, wdrożenie do koncentracji uwagi.

2. „Zabawa karnawałowa” – wdrażanie do uważnego słuchania piosenki, nabywanie poczucia rytmu.

1. „Bal karnawałowy w Przedszkolu” – wspólna zabawa młodszych i starszych dzieci przy piosenkach dla dzieci, przeplatana konkursami.

2. „Dzień z balonami” - układanie balonów względem siebie, rozpoznawanie kolorów, tworzenie zbiorów, przeliczanie zbiorów.

1. „Pajacyk geometryczny” – zabawy z figurami geometrycznymi na podstawie wiersza M. Plata „Pajacyk”.

2. „Karnawałowy strój” - wylepianka z użyciem marszczonej bibuły, rozwijanie sprawności manualnych.

1. „Maska karnawałowa” – wykonanie maski karnawałowej, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy.

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu.

2. „Czy śnieg jest czysty” –  zapoznanie z darami zimy, ćwiczenia badawcze.

 

„Moi dziadkowie”  - Tydzień:  od 19.01.2015 r. do 23.01.2015r. 

1. „Kocham moich dziadków” – rozmowa na temat święta dziadków, próby układania krótkich życzeń przez dzieci chętne, rozwijanie mowy i myślenia zachęcanie do składania życzeń dziadkom.

2.  „Śpiewam piosenkę dla Babci i Dziadka” – zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence, nabywanie poczucia rytmu.

1. „Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka” – prezentowanie umiejętności dzieci dziadkom, dostarczenie wrażeń i przeżyć, nawiązywanie kontaktu słownego z gośćmi, rozbudzanie zaufania i śmiałości.

2. „Moja prawa, twoja - lewa ” - wskazywanie kierunku w odniesieniu do drugiej osoby, łączenie liniami kolejnych obrazków od najmniejszej do największej liczby serduszek oraz od największej do najmniejszej liczby kwiatów.

1. „Serce dla Babci, serce dla Dziadka ” – wykonanie serca z gipsu, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy.

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw. Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp.

1. Słuchanie opowiadania W. Bartosza „Uśmiechnięta pani Sama” – wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat.

2. „Portret Babci i Dziadka” – wykonanie portretu dziadków w ozdobnej ramce, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu.

2. „Spacer z Babcią i Dziadkiem” – nabywanie wiadomości poprzez historyjkę obrazkową, wdrażanie do skupiania uwagi.

 

„Zimą dokarmiamy zwierzęta” /  „Bezpieczne Ferie zimowe” Tydzień: od 26.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

1. „Figury geometryczne” - słuchanie wierszy ze zb. wł., rozmowy na temat tekstu. Nabywanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).

2.  Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp.

1. „Przyszła zima biała” – nauka piosenki,  wdrażanie do uważnego słuchania. Omówienie zasad bhp podczas ferii zimowych.

2. „Pada, pada śnieżek biały”  -  zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence. Kształtowanie poczucia rytmu. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bhp.

1. „Karmnik” – wykonanie domku dla ptaszków, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów.

2. „Śnieżynka” – nauka piosenki,  wdrażanie do uważnego słuchania.

1. „Wróbelek”  – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek”, wdrażanie do swobodnych wypowiedzi.

2. „Gil, sikorka, wróbelek” - wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie sprawności manualnych.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu.