"Biedronki"


 

Założenia programowe:

 

W roku szkolnym 2014/2015 proces wychowawczo - dydaktyczny przebiega zgodnie z założeniami Podstawy Programowej, Programu Wychowania Przedszkolnego i Planów Miesięcznych.

 

Ponadto realizowane są zajęcia z wykorzystaniem programu autorskiego:

- "Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej, zdrowia i BHP".

 

Zajęcia w kółkach zainteresowań:

Dzieci z grupy "Biedronki" uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań: zajęcia w kółku plastycznym, zajęcia z rytmiki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z elementami metody I. Majchrzak.

 

Ciekawe formy pracy:

  • prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik,
  • teatrzyki kukiełkowe, inscenizacje, zagadki obrazkowe i słowne,
  • zabawy ruchowe, taneczne, tematyczne, dydaktyczne,
  • malowanie dziesięcioma palcami,
  • organizacja uroczystości,
  • praca indywidualna, zespołowa, praca z całą grupą.


Metody:

elementy metody: P. Denissona, C. Orffa, W. Sherborne, Klanzy.

Biorąc pod uwagę, że do grupy uczęszczają dzieci w różnym wieku konieczne jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz dostosowanie zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Należy patrzeć na każde dziecko inaczej, rozróżniać treści, dostosowywać zajęcia w sposób twórczy, po to aby każde dziecko opanowało jak najwięcej i nabywało nowe umiejętności na miarę swoich możliwości. Podczas zajęć korzystamy z komputera, projektora (zabawy dydaktyczne, oglądanie bajek dydaktycznych). Staramy się prowadzić zajęcia tak by były one atrakcyjne i ciekawe dla wszystkich dzieci.

 

Aktualności:

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:- Festyn: "Święto pieczonego ziemniaka", - "Wizytę na poczcie", - "Wyjście do piekarni", - "Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych", - "Andrzejki", "Święto Pluszowego Misia", - "Spotkanie z Górnikiem", - "Spotkanie z Mikołajem", - "Spotkanie przy choince", - "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka", - "Walentynki", - "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty", - "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 


 "BIEDRONKI" 

 

TEMATYKA REALIZOWANYCH ZAJĘĆ - LISTOPAD 2014 R.

 

„Nasz kraj Polska” - Tydzień: od 03.11.2014  r. do 07.11.2014 r.

 

1. Słuchanie wiersza  L. Wiszniewskiego „Przyjaciele zajączka” – rozmowy na temat wiersza, wdrażanie do swobodnych wypowiedzi.

2. „Na marchewki urodziny” – zapoznanie z nazwami i rodzajami warzyw i owoców podczas śpiewania piosenki „Urodziny marchewki”.

1. „Nasz kraj Polska” – zapoznanie z hymnem Mazurka Dąbrowskiego – wdrażanie do uważnego słuchania.

2. „Góra - dół”  -  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania miejsca na kartce papieru.

1. „Warszawska Syrenka” – wykonanie figurki gipsowej, rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (gips, gwóźdź, agrafka)

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw - nabywanie umiejętności swobodnych poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp (zb.wł.).

1. „Podróż po  Polsce” – zapoznanie z mapą Polski, konturowym kształtem granic.

2. „Godło Polski” - wykonanie pracy plastycznej rozwijanie myślenia i sprawności manualnych.

1. „Polska nasz kraj” - wykonanie albumu przedstawiającego Polskę (zb. wł.).

2. „Piramida zdrowia” –  kształtowanie nawyków dbania o zdrowie, sporządzenie gazetki zdrowia w sali.

 

„Zdrowy przedszkolak” - Tydzień: od 10.11.2014 r. do 14.11.2014 r.

 

1. „Witaminki” – zapoznanie z pojęciem piramidy zdrowego żywienia na podstawie piosenki ze zb. wł..

2. „Geometryczne kanapki” - przygotowanie kanapek w kształcie figur geometrycznych na podstawie wiersza S. Łukasika „Kanapkowy statek”.

1. „Latawiec” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy na tekturze z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (klej, taśma klejąca, sznurek, listewki).

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnych poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp (zb.wł.).

1. „Zdrowe posiłki” – zapoznanie z wartościami odżywczymi pokarmów oraz podstawowymi regułami niezbędnymi przy przygotowywaniu się do posiłków.

2. „Zdrowy posiłek” - wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie myślenia i sprawności manualnych.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu dla dzieci 4 - 6 letnich (zb. wł.).

2. „Zdrowy przedszkolak” –  kształtowanie nawyków dbania o zdrowie, sporządzenie gazetki nt.: zdrowia w sali.

 

„Spacer po lesie” - Tydzień:  od 17.11.2014 r. do 21.11.2014 r. 

 

1.  „Zwierzęta leśne” – zapoznanie z nazwami zwierząt leśnych podczas śpiewania piosenki.

2. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Poszukiwanie zimowego mieszkania” – zapoznanie ze sposobem przygotowania się zwierząt leśnych do zimy.

1. Spotkanie z leśnikiem - „Leśne zagadki” – rozwijanie percepcji słuchowej poprzez słuchanie odgłosów zwierząt leśnych.

2. „Zwierzęta leśne”  -  doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: mniej o, więcej o, tyle samo.

1. „Zajączek szaraczek” – rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy na tekturze z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów (klej, taśma klejąca, sznurek, listewki).

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw - nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp (zb.wł.).

1. „Jakie zwierzęta żyją w lesie” – utrwalenie nazw zwierząt mieszkających w środowisku przyrodniczym lasu.

2. „Wiewiórka” - wylepianka z użyciem materiału przyrodniczego, rozwijanie sprawności manualnych.

1. „Znajdź sobie parę” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu (zb. wł.).

2. „Zimowe zapasy” – zapoznanie z darami jesieni na podstawie wiersza W. Grodzieńskiej.

 

„Moje ulubione zabawki” - Tydzień:  od 24.11.2014 r. do 28.11.2014 r. 

 

1. „Wspólne zabawy” – uświadomienie akceptowanych i nieakceptowanych form zachowań podczas wspólnej zabawy z obrazkami.

2. „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawy muzyczno - ruchowe, nabywanie poczucia rytmu.

1. „Niewinne minki” – zabawy muzyczne przy piosence ze zb. wł., nabywanie poczucia rytmu.

2. „Pajacyk i laleczki” - doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania przez manipulowanie przedmiotami.

1. „Domek dla misia” – rozwijanie wyobraźni, ekspresji technicznej, kreatywności przy projektowaniu wnętrza domu.

2. Ćwiczenia gimnastyczne Zestaw (forma opowiastki ruchowej). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej, bhp (zb.wł.).

1. „Nie obejdzie się bez misia” – kształtowanie umiejętności opisywania cech przedmiotów za pomocą przymiotników na podstawie wiersza M. Czerkawskiej.

2. „Origami płaskie z kół” – (wykonanie postaci misia) - rozwijanie wyobraźni i ekspresji technicznej, doskonalenie umiejętności planowania pracy.

1. „Znajdź sobie parę”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w przedszkolu (zb. wł.).

 

2. „Jak powstaje miód?” – nabywanie wiadomości poprzez historyjkę obrazkową, wdrażanie do skupiania uwagi.